Diabetesmedicijn tirzepatide mogelijk ook eerste medicinale behandeling van slaapapneu

juni 2024 Farmanieuws Willem van Altena

Onderzoekers van de University of California San Diego School of Medicine, in samenwerking met internationale teams, hebben in een baanbrekende studie aangetoond dat tirzepatide, een bekend geneesmiddel voor de behandeling van type 2 diabetes, ook effectief kan zijn tegen obstructief slaapapneu (OSA). De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in de online editie van New England Journal of Medicine. Tirzepatide wordt geproduceerd door farmaceut Eli Lilly en wordt voor de behandeling van diabetes type 2 en overgewicht op de markt gebracht met de merknamen Mounjaro en Zepbound.

Ademmasker

De studie werd uitgevoerd onder leiding van Dr. Atul Malhotra, professor in de geneeskunde aan de University of California San Diego School of Medicine en directeur van de afdeling slaapgeneeskunde bij UC San Diego Health. Volgens hem benadrukt deze studie de potentiële voordelen van tirzepatide voor miljoenen mensen wereldwijd die aan OSA lijden. Een van de meest toegepaste behandelingen is CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), waarbij mensen tijdens de slaap een ademmasker dragen, waardoor lucht met kracht in hun luchtpijp wordt geblazen. Deze benadering vereist echter consistent gebruik, wat voor veel mensen uitdagend kan zijn. Bovendien ervaren veel mensen hinder van de slaapmaskers.

OSA is een slaapstoornis die wordt gekenmerkt door herhaalde episodes van onregelmatige ademhaling als gevolg van volledige of gedeeltelijke blokkades van de bovenste luchtwegen. OSA, dat vaak leidt tot verminderde zuurstofniveaus in het bloed, verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, zoals hypertensie en hartaandoeningen. Wereldwijd zijn er naar schatting bijna een miljard mensen die met OSA kampen.

De studie betrof twee fase III, dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde proeven met 469 deelnemers met klinische obesitas en matige tot ernstige OSA. De deelnemers kwamen uit negen landen, waaronder de VS, Australië en Duitsland. Zowel gebruikers als niet-gebruikers van CPAP-therapie werden in de studie opgenomen.

Studieresultaten

Gedurende 52 weken kregen patiënten injecties met tirzepatide in doses van 10 of 15 mg, of een placebo. De werkzaamheid van tirzepatide werd beoordeeld op basis van het aantal ademhalingsonderbrekingen tijdens de slaap, een belangrijke indicator voor de ernst van OSA. De resultaten toonden aan dat tirzepatide leidde tot een aanzienlijke vermindering van apneu, vergeleken met degenen die een placebo kregen. Bij sommige deelnemers werd de noodzaak voor CPAP-therapie zelfs verminderd.

De therapie met tirzepatide had ook positieve effecten op andere aspecten van OSA, zoals het verlagen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten en het verbeteren van het lichaamsgewicht. De meest gemelde bijwerking was milde maagklachten.

Gepersonaliseerde behandeling

Tirzepatide biedt volgens de onderzoekers een alternatieve behandeling voor degenen die CPAP-therapieën niet kunnen verdragen of eraan kunnen voldoen. Het combineren van CPAP-therapie met gewichtsverlies zou optimaal kunnen zijn voor het verbeteren van cardiometabole risico’s en symptomen. Tirzepatide kan bovendien specifieke onderliggende mechanismen van slaapapneu aanpakken, wat leidt tot een meer gepersonaliseerde en effectieve behandeling.

De volgende stappen in dit onderzoek omvatten het uitvoeren van klinische proeven om de langetermijneffecten van tirzepatide te onderzoeken.

Referentie

Atul Malhotra, M.D., Ronald R. Grunstein, M.D., Ph.D., Ingo Fietze, M.D, et al. Tirzepatide for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Obesity. New England Journal of Medicine. Published june 21, 2024. DOI: 10.1056/NEJMoa2404881