Eigen patiëntenorganisatie voor mensen met slepende klachten na corona: PostCovid NL

juni 2022 Corona Willem van Altena

PostCovid NL. Dat is de nieuwe naam van de patiëntenorganisatie voor mensen met langdurige klachten na corona. Daarmee brengt Longfonds de ondersteuning voor mensen met Long Covid (ofwel Post-Covid) onder in een organisatie met een eigen naam en gezicht, als merk en onderdeel van Longfonds. Het patiëntenplatform coronaplein.nu gaat voortaan verder als postcovidnl.nl.

Directeur van PostCovid NL is Michael Rutgers, die ook directeur van het Longsfonds is. Hij legt uit waarom het nodig was om PostCovid NL in het leven te roepen. “Met PostCovid NL geven wij gehoor aan de behoefte van mensen met Long Covid die op zoek zijn naar een eigen ‘club’. Een patiëntenorganisatie die hen voorziet van actuele informatie, in contact brengt met lotgenoten en experts die hen verder kunnen helpen en opkomt voor hun belangen”, zegt hij.

Belangenbehartiger

Toen de pandemie zich aandiende in 2020 werd na een paar maanden duidelijk dat sommige patienten wel erg lang met de nasleeep van een corona-infectie bleven worstelen. Longfonds heeft zich sinds het begin van de coronapandemie ingezet als de patiëntenorganisatie voor mensen met langdurige klachten na corona. Gestart vanuit het patiëntenplatform Coronalongplein werd in april 2021 een doorontwikkeling gemaakt naar Coronaplein.nu. Rutgers: “Wij zetten deze nieuwe stap met het vertrouwen dat wij hebben gekregen van andere patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen om als belangenbehartiger en verbinder voor deze nieuwe patiëntengroep op te treden.”

Rutgers vervolgt: “We zien dat mensen met Long Covid na bijna twee jaar nog steeds zoekende zijn en zich niet altijd herkend en erkend voelen. Met PostCovid NL helpen we mensen met langdurige klachten na corona grip te krijgen op hun leven, zodat ze weer vooruit kunnen. En strijden we voor erkenning, nieuwe oplossingen en de beste zorg en ondersteuning bij overheden, zorg- en onderzoeksinstellingen, zorgverzekeraars en werkgevers. Maar ook in de Tweede Kamer komen we uiteraard nog steeds op voor de belangen van onze achterban​.”

Persoonlijke verhalen

De coronapandemie lijkt zo langzamerhand naar de achtergrond te verdwijnen. Maar de gevolgen voor tienduizenden Nederlanders die kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting zijn helaas nog steeds erg groot. Hun persoonlijke verhalen laten zien hoeveel impact deze klachten hebben op hun leven, zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Zoals het verhaal van Joris van Caulil; zijn leven staat stil door Long Covid. Hij heeft een jaar na zijn coronabesmetting nog steeds last van vermoeidheid en overprikkeling. Als lid van de gebruikersraad brengt hij zijn ervaring in bij de doorontwikkeling van de patiëntenorganisatie (voorheen Coronaplein.nu). De komst van PostCovid NL stemt hem gelukkig. “Het is zo belangrijk voor mensen met langdurige coronaklachten om echt gezien en gehoord te worden. Daar kan een eigen patiëntenorganisatie een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Coronaplein.nu

Bij de overgang naar PostCovid NL blijft Coronaplein.nu als interactief patiëntenplatform een belangrijke rol vervullen in de ondersteuning van mensen met Long Covid. Een plek waar inmiddels 4,4 miljoen mensen hun weg hebben gevonden naar betrouwbare informatie, advies voor herstel en lotgenotencontact. En dat kunnen blijven doen onder de nieuwe naam: coronaplein.nu gaat verder als postcovidnl.nl.

PostCovid NL is onderdeel van Longfonds en werkt nauw samen met diverse partners zoals C-support, Hersenstichting, Hartstichting, hersenletsel.nl en reuksmaakstoornis.nl. Directeur Michael Rutgers sluit af: “En als patiëntenorganisatie blijven we natuurlijk voortdurend voeling houden met de ervaringen, behoeften en verwachtingen van mensen met langdurige coronaklachten. Dat doen we via www.postcovidnl.nl, ons panel, onze groep ervaringsdeskundigen, klankbordgroepen, de gebruikersraad, peilingen, webinars, wetenschappelijk onderzoek, telefonische- en digitale advieslijn en ons nauwe contact met Facebookgroepen.”

Meer informatie

Bezoek de website www.postcovidnl.nl

Volg PostCovid NL via Facebook, Twitter of LinkedIn.