Hersenstichting dringt aan op meer stappen tegen recreatief lachgasgebruik

november 2021 Opinie Willem van Altena
partydrugs with nitrous oxide

Lachgas. De naam alleen al draagt de suggestie met zich mee dat het om onschuldig vermaak gaat, maar de realiteit is anders. Recreatief lachgasgebruik is gevaarlijker dan menigeen denkt en kan een reeks van neurologische klachten veroorzaken. Eind 2019 riep de Hersenstichting de overheid al op om lachgas voor recreatief gebruik te verbieden, wat in december van dat jaar ook gebeurde: lachgas werd op lijst II van de Opiumwet geplaatst. Nu er schot in de kabinetsformatie zit wordt de oproep herhaald.

Stikstofdioxide (N2O), wat de natuurkundige naam voor lachgas is, wordt al heel lang gebruikt als narcoticum. Daarnaast wordt het gebruikt in slagroomapparaten. Maar de laatste jaren wordt lachgas steeds meer als partydrug gebruikt, waarbij mensen het gas uit de metalen capsules in ballonnen spuiten en vervolgens inhaleren.

Zuurstoftekort

Ongevaarlijk is dat niet. Bij veelvuldig in- en uitademen bestaat er een kans op zuurstoftekort in de hersenen, waardoor mensen kunnen flauwvallen. Hoe vaker het gas wordt gebruikt, hoe groter de kans op klachten. In korte tijd veel lachgas gebruiken, kan leiden tot een tekort aan vitamine B12 en blijvende schade aan spieren en conditie.

Vooral voor jonge gebruikers kan het gebruik van lachgas extreem schadelijk voor de hersenen zijn. Hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter de kans op klachten. Dit geldt met name voor verwardheid en hoofdpijn. Wanneer iemand in korte tijd grote hoeveelheden lachgas gebruikt, kan een vitamine B12-tekort zelfs leiden tot onomkeerbare hersenschade.

Meer aandacht en geld

De Hersenstichting dringt er bij de informateurs ook op aan dat er door de politiek meer aandacht –en geld- wordt besteed aan het stijgende aantal mensen met een hersenaandoening. Als er niets gebeurt zal het aantal Nederlanders met een hersenaandoening en hun ziektelast de komende jaren fors toenemen. Zo blijkt uit onderzoek dat het aantal patiënten dat in 2040 een beroerte heeft gehad met 54 procent stijgt ten opzichte van 2015, het aantal dementiepatiënten met 115 procent en het aantal mensen met de ziekte van Parkinson met 71 procent. Deze explosieve stijging heeft een enorme impact op de gehele samenleving.

Naast de hoge draaglast en lijdensdruk voor zowel mensen met een hersenaandoening als hun naasten, is ook de draaglast voor de samenleving hoog. Intensieve zorg is kostbaar, en daar komt de gemiste arbeidsproductiviteit van patiënt en mantelzorgers nog eens bij. Alleen de zorgkosten bedragen momenteel al 25 miljard euro per jaar. De Hersenstichting vindt dat het komende kabinet moet investeren in meer kennis en innovatie om hersen- en psychische aandoeningen beter te begrijpen, voorkomen, behandelen en zo mogelijk genezen. Op de lange termijn zal dat kostenbesparend werken.

Meer informatie

Bezoek de website van de Hersenstichting

Lees meer over lachgas op de website van het Trimbos Instituut