Multiple sclerose (MS) is een veelvoorkomende, invaliderende aandoening van het centrale zenuwstelsel, met wereldwijd toenemende incidentie en prevalentie. Inflammatoire processen leiden tot demyelinisatie. Behandeling met fenofibraat toont veelbelovende effecten bij patiënten met MS vanwege het vermogen om ontstekingsreacties te onderdrukken en neurodegeneratie te remmen. Deze bevindingen suggereren dat fenofibraat een potentieel effectief therapeutisch middel kan zijn bij de behandeling van MS.