Er is publieke bezorgdheid over een nieuw ziektebeeld. Het artikel van Van Amerongen et al. van het Alzheimercentrum over het epidemisch voorkomen van chronische traumatische encefalopathie (CTE) als gevolg van hoofdtrauma’s verschijnt geen minuut te vroeg!

De voorzichtige boodschap die Van Amerongen et al. presenteren is dat mensen met repetitieve trauma capites, (micro)structurele hersenafwijkingen vertonen en een risico lopen op een unieke neurodegeneratieve aandoening: CTE. De klinische kenmerken, gevat onder de noemer ‘traumatisch encefalopathiesyndroom’, verschillen van bekende neurodegeneratieve aandoeningen, terwijl CTE pathologisch zowel verschillen als overeenkomsten met de ziekte van Alzheimer vertoont.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(6):279-80)