In Nederland is het advies om bij migrainepatiënten die na 3 maanden behandeling met monoklonale antilichamen tegen CGRP geen respons hebben vertoond, te overwegen de behandeling te staken. Een deel van deze patiënten vertoont echter pas in een latere fase een respons op de behandeling. Een Italiaanse onderzoeksgroep brengt deze late responders in kaart in de I-NEED-studie. Cinzia Aurilia (IRCCS San Raffaele, Rome, Italië) presenteerde interim-resultaten tijdens EAN 2022.