Samenvatting

Tijdens een reanimatie ontstaat vaak hersenschade die kan leiden tot een postanoxisch coma. In 2011 is een nieuwe Nederlandse richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verschenen voor het voorspellen van de uitkomst van patiënten die na een behandeling met hypothermie in coma blijven. In dit artikel worden de verschillen tussen de oude richtlijn en de nieuwe richtlijn besproken en wordt een overzicht van de huidige stand van zaken gegeven.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2012;113:257-63)