Vier verschillende monoklonale antilichamen gericht tegen het neuropeptide calcitonine-gene-related peptide (CGRP) of tegen de CGRP-receptor zijn inmiddels met succes getest in klinische fase III-studies. Het satellietsymposium Predict, Prevent, Conquer: Beyond Head Pain besteedde aandacht aan de (meer)waarde van CGRP-antilichamen.