Jaargang 123, Nummer 5, September 2022

Inhoudsopgave

NEUROCHIRURGIE

Wanneer opereren?

D.R. Buis


Snijden of niet snijden?

P. van Eijsden


KWALITEIT VAN ZORG

Vernieuwde NVN-richtlijnmodule: behandeling van het herseninfarct met intraveneuze alteplase na 4,5 uur

M.J.H.L. Mulder, D.W.J. Dippel, H.B. van der Worp, S.M. Zuurbier, W. van Zwam, B. Roozenbeek


NEUROLOGISCHE OBSERVATIE

Een zeldzame aandoening met antineuronale antistoffen; een patiënte met anti-IgLON5-ziekte

T. van Osch, R.W. van Steenhoven, M.J. Titulaer, E. Wouda


Het ‘three territory sign’ als een merker van occulte maligniteit bij een beroerte

H. Engels, M. Lemmerling, J. De Bleecker


DIAGNOSTIEK

Intraoperatieve neurofysiologische monitoring in de klinische praktijk

M.C. Tjepkema-Cloostermans, M.M. Admiraal, K.H. Kho, M. ter Laan, J. Doorduin


NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

M.H.M. Immens, R.H. Boerman, L.S.P. Koonen