Ofatumumab ook in Nederland

september 2022 Algemeen Gesponsord
The diagnosis Multiple Sclerosis written on a clipboard

“Ofatumumab is gemakkelijk in het gebruik, kent weinig bijwerkingen en behoeft weinig intensieve controles”, zo vat neuroloog dr. Gerald Hengstman (MS-kliniek Upendo) de belangrijkste voordelen van ofatumumab (Kesimpta®) samen. Sinds het voorjaar is ofatumumab in Nederland beschikbaar voor de behandeling van volwassen relapsing multiple sclerose (RMS)-patiënten met actieve ziekte die voldoen aan de vergoedingscriteria. Hengstman behandelde inmiddels tientallen patiënten met ofatumumab en deelde met ons zijn ervaringen.

Ofatumumab is een volledig humaan anti-CD20 monoklonaal antilichaam.1 Het zorgt voor een depletie van cellen die het celoppervlakte-eiwit CD20 tot expressie brengen. Dit betreft, naast een fractie van geactiveerde T-cellen, met name B-cellen.2 CD20 is een succesvol target gebleken bij de behandeling van MS.3 De werkzaamheid en veiligheid van ofatumumab werden onder meer onderzocht in de fase III-studies ASCLEPIOS I en II, waarin subcutaan ofatumumab (elke 4 weken) werd vergeleken met teriflunomide.4 De patiënten die werden behandeld met ofatumumab vertoonden een significant lager aantal relapsen op jaarbasis. MRI-bevindingen waren eveneens duidelijk in het voordeel van ofatumumab. Het aantal gadoliniumaankleurende T1-laesies was ruim 95% lager in de ofatumumab-arm in vergelijking met teriflunomide, en ook nieuwe of vergrote T2-laesies werden 80 tot 85% minder gerapporteerd met ofatumumab (zie Figuur 1). De belangrijkste en vaakst gemelde bijwerkingen zijn bovensteluchtweginfecties (39%), systemische injectiegerelateerde reacties (21%), reacties op de injectieplaats (11%) en urineweginfecties (12%).1 De incidentie van injectiegerelateerde reacties was het hoogst bij de eerste injectie (14,4%) en nam significant af bij daaropvolgende injecties (4,4% bij de tweede injectie en < 3% bij de derde).

MRI-uitkomsten in ASCLEPIOS I & II
Figuur 1. MRI-uitkomsten in ASCLEPIOS I & II.4 Gd+ = gadoliniumaankleurend

De keuze voor ofatumumab

Hengstman: “Er is een groep behandelnaïeve patiënten of mensen die vanwege therapiefalen op een vorig middel starten met ofatumumab. Voor hen is de belangrijkste reden om voor ofatumumab te kiezen de combinatie van de effectiviteit, weinig bijwerkingen, en de flexibiliteit als het gaat over het herstel van het eigen immuunsysteem. Aan de andere kant is er een groep patiënten die reeds wordt behandeld met een B-celdepletietherapie, maar de overstap maken naar ofatumumab vanwege het gebruiksgemak door de mogelijkheid tot thuistoediening, en de snellere repletie van B-cellen.1,5 Dat is wel relevant als het gaat over bijvoorbeeld ernstige infecties of vaccinaties. Wij zien in ons centrum met ofatumumab geen verhoogde infectiedruk en vooralsnog ook geen huidreacties, wat je ook eigenlijk niet verwacht bij een middel dat eenmaal per maand subcutaan wordt gegeven.”

“De belangrijkste reden om voor ofatumumab te kiezen is de combinatie
van de effectiviteit, weinig bijwerkingen, en de flexibiliteit.”

Eerste injectie in kliniek

Hengstman: “Het advies luidt om de eerste injectie onder begeleiding van een zorgverlener te doen. In ons centrum hebben we een sterke voorkeur om deze eerste injectie in de kliniek te doen. Op die manier weten we niet alleen welke instructies patiënten krijgen, maar kunnen we ze er ook op attenderen wat ze kunnen gaan merken. Een deel van de patiënten die worden behandeld met ofatumumab krijgt bij de eerste injectie binnen enkele uren een postinjectiereactie. De lichaamstemperatuur gaat dan omhoog. Vaak is dit binnen 12 tot 24 uur weer voorbij en is het goed te onderdrukken met paracetamol. Bij een tweede prik is de kans dat het opnieuw terugkomt klein. Waar je echter rekening mee moet houden, is dat een postinjectiereactie bij een MS-patiënt gepaard kan gaan met een sterke toename van klachten. Spasmen kunnen bijvoorbeeld toenemen bij een verhoogde temperatuur. Als je mensen goed begeleidt door uit te leggen wat ze kunnen verwachten, dan hoeven ze niet meteen in de stress te schieten, en de oplossing met paracetamol is vrij simpel.”

Ervaring patiënten

Hengstman: “Afgezien van die postinjectiereacties, die bij de meeste patiënten alleen na de eerste injectie worden gezien, geven patiënten aan dat ze nauwelijks iets merken van de behandeling. Patiënten koppelen ook aan ons terug dat het zelf injecteren simpel en niet pijnlijk is. Er zijn bij de behandeling met ofatumumab geen herhaalde bloedcontroles nodig. Voorafgaand aan de behandeling doe je de bekende bloedcontrole om te kijken of er geen sprake is van bijzondere infecties. Daarna begeleid je mensen dus gewoon zoals ze begeleiding nodig hebben voor hun ziekte. De patiënten weten dat en geven aan dat als prettig te ervaren. Van patiënten die zijn overgestapt van ocrelizumab naar ofatumumab hoor ik in mijn spreekkamer dat ze zich beter voelen en dat ze blij zijn met de verdraagbaarheid van ofatumumab.”

Wat wilt u meegeven aan collega’s?

Hengstman: “In Nederland gebruiken we het middel pas sinds april van dit jaar, dus vanuit ons is het nog iets te vroeg om wat te kunnen zeggen over de effectiviteit. Wat wel duidelijk is, is dat het gaat om een B-celdepletietherapie die zeer goed wordt verdragen, die makkelijk is in het gebruik en waarbij je snel weer controle hebt over je eigen immuunstatus. De relevantie daarvan hebben we de afgelopen 2 jaar kunnen zien.”

Klik hier voor verkorte productinformatie Kesimpta

Referenties

  1. Kesimpta SmPC. Te raadplegen op: https://www.novartis.nl/medicijnen/kesimpta
  2. Sorensen PS, Lisby S, Grove R, et al. Safety and efficacy of ofatumumab in relapsing-remitting multiple sclerosis: a phase 2 study. Neurology 2014;82:573-81.
  3. Margoni M, Preziosa P, Filipi M, et al. Anti-CD20 therapies for multiple sclerosis: current status and future perspectives. J Neurol 2022;269:1316-34.
  4. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, et al. Ofatumumab versus teriflunomide in multiple sclerosis. N Engl J Med 2020;383:546-57.
  5. Ocrevus SmPC. Te raadplegen op: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ocrevus-epar-product-information_nl.pdf.

Ervaring België
Bij de introductie in Nederland deelde dr. Melissa Cambron (MS-specialist, Ziekenhuis Sint-Jan, Brugge, België) haar eerste ervaringen met het middel tijdens het Jaarsymposium Neurologie in Nieuwegein. In België kon ofatumumab reeds sinds het najaar van 2021 worden voorgeschreven. Desgevraagd geeft dr. Cambron aan dat haar beeld van ofatumumab sindsdien niet is veranderd en de ervaringen nog immer positief zijn. Zij vindt dat de meerwaarde van ofatumumab onder meer zit in het gebruiksgemak en de mogelijkheid tot thuistoediening, waarbij geen premedicatie vereist is. Bekijk haar presentatie hier.

DEZE BIJDRAGE WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR NOVARTIS PHARMA B.V.

0922KES522061