Podcast met drs. Zoë van Lierop over voorspellende waarde biomarkers voor hersenatrofie

maart 2022 ACTRIMS 2022 Wandana Nanhoe

Drs. Zoë van Lierop
Arts-onderzoeker, MS Centrum, Amsterdam UMC

Bij patiënten met relapsing-remitting MS treedt relatief vaak ziekteprogressie op, onafhankelijk van relapses, zelfs wanneer patiënten effectief worden behandeld. Contactine-1 en neurofilament-light lijken deze ziekteprogressie en het effect van de behandeling daarop te kunnen monitoren en voorspellen. Er is echter nog weinig bekend over de voorspellende waarde van deze biomarkers voor hersenatrofie tijdens behandeling met natalizumab. Drs. Zoë van Lierop heeft dit verder onderzocht en bespreekt de uitkomsten en de mogelijke klinische implicaties hiervan in deze podcast.