Acupunctuur lijkt effectieve profylaxe bij chronische spanningshoofdpijn

augustus 2022 Zorginnovatie Dominique Vrouwenvelder

De wetenschap is niet eenduidig over het effect van acupunctuur bij chronische spanningshoofdpijn (‘chronic tension-type headache’, CTTH). In een Chinees onderzoek van Hui Zheng en collega’s werd de effectiviteit van acupunctuur op CTTH onderzocht met een follow-upperiode van 32 weken.1

Acupunctuur is een medische ingreep waarbij naalden worden gebruikt om bepaalde punten op het lichaam, meestal acupunten genoemd, te stimuleren.2 Volgens de traditionele Chinese geneeskunde wekt stimulatie door acupunctuur ‘deqi’ op, een samenstelling van unieke gewaarwordingen. Men gelooft dat het bereiken van ‘deqi’ neurologische en fysiologische effecten kan bewerkstelligen, maar de klinische effectiviteit ervan moet nog worden onderzocht.

Klinische effectiviteit

Om de klinische effectiviteit van acupunctuur en ‘deqi’ te onderzoeken voerden Chinese onderzoekers een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit, en 218 deelnemers (gemiddelde leeftijd: 43,1 jaar; gemiddelde ziekteduur: 130 maanden; MHDs: 21,5 dagen) die gediagnosticeerd waren met CTTH werden gerekruteerd van juni 2017 tot september 2020.

Deelnemers aan deze studie werden verdeeld in twee groepen. In de interventiegroep kregen deelnemers 20 sessies diepe acupunctuur (‘true acupuncture’, TA-groep) gedurende 8 weken. De acupunctuurbehandelingen waren gestandaardiseerd over de deelnemers, en elke acupunctuurplaats werd geprikt om deqi-sensatie te bereiken. Elke behandelsessie duurde 30 minuten. Deelnemers in de controlegroep kregen dezelfde sessies en behandelingsfrequentie van oppervlakkige acupunctuur (‘superficial acupuncture’, SA-groep) – gedefinieerd als een soort schijncontrole door het vermijden van deqi-sensatie op elke acupunctuurplaats.

Het belangrijkste resultaat was het responspercentage op 16 en 32 weken na randomisatie. Een responder werd gedefinieerd als een deelnemer die ten minste 50% vermindering rapporteerde in het maandelijkse aantal hoofdpijndagen (‘monthly headache days’, MHDs).

Resultaten

Het responspercentage was 68,2% in de TA-groep (n=110) versus 48,1% in de SA-groep (n=108) op week 16 (odds ratio [OR]: 2,65; 95%-BI: 1,5-4,77; p<0,001). Op dat moment werd ook een vermindering in MHD’s gerapporteerd van 13,1±9,8 dagen in de TA-groep versus 8,8±9,6 dagen in de SA-groep (gemiddeld verschil: 4,3 dagen; 95%-BI: 2,0-6,5; p<0,001).

Na follow-up werd in week 32 een responspercentage gezien van 68,2% in de TA-groep versus 50% in de SA-groep (OR: 2,4; 95%-BI: 1,36-4,3; p<0,001). De vermindering in MHD’s was 14±10,5 dagen in de TA-groep versus 9,5±9,3 dagen in de SA-groep op week 32 (gemiddeld verschil: 4,5 dagen; 95%-BI: 2,1-6,8; p<0,001).

Er werden vier milde bijwerkingen gemeld; drie in de TA-groep en één in de SA-groep.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat een 8-weekse diepe acupunctuurbehandeling effectief was voor de profylaxe van CTTH. Verdere studies zouden zich kunnen richten op de kosteneffectiviteit van de behandeling.

Referenties

  1. Zheng H, Gao T, Zheng QH, et al. Acupuncture for Patients With Chronic Tension-Type Headache: A Randomized Controlled Trial. Neurology. 2022 Jun 22:10.1212/WNL.0000000000200670. Epub ahead of print.
  2. Yang XY, Shi GX, Li QQ, et al. Characterization of deqi sensation and acupuncture effect. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:319734.