Over TNN

Het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN) is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Vlaamse Vereniging voor Neurologie (VVN) en de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN). TNN verschijnt achtmaal per jaar en wordt verspreid onder de leden van de drie betrokken verenigingen.

TNN is een praktijkgericht en informatief medisch vaktijdschrift. Het doel van het tijdschrift is om neurologen, klinisch neurofysiologen, neuropsychologen, revalidatieartsen en neurochirurgen en diegenen in opleiding hiervoor inzicht in, en overzicht te geven over de nieuwste ontwikkelingen op neurologisch en neurochirurgisch gebied. Dankzij TNN is men snel en op goed toegankelijke wijze op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen voor de praktijk binnen de neurologie en neurochirurgie en hieraan aanverwante medische grensgebieden. De inhoud komt tot stand door selectie van onderwerpen door een onafhankelijke redactieraad van medisch specialisten binnen de Neurologie en Neurochirurgie om zo onafhankelijke, betrouwbare na- en bijscholing voor de doelgroep medisch specialisten te waarborgen. De artikelen in TNN worden op invitatie door de Hoofdredactieraad geschreven en peer-reviewed door medisch specialisten in de Neurologie en Neurochirurgie.

Vanzelfsprekend staat TNN open voor bijdragen van lezers. Spontane inzendingen van bijdragen kunnen – na beoordeling en goedkeuring door de hoofdredactieraad – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u hieronder bij ‘Aanleveren van artikelen’. 


Hoofdredactieraad

HOOFDREDACTEUR

Prof. dr. J. Hofmeijer, neuroloog, Rijnstate, Arnhem, en hoogleraar translationele neurofysiologie, Universiteit Twente, Enschede

OPGERICHT DOOR

Dr. E.A.C.M. Sanders, neuroloog

VICEHOOFDREDACTEUR

Dr. M.J. Titulaer, neuroloog, Erasmus MC, Rotterdam

HOOFDREDACTIERAAD

Dr. K.S. Adriani, neuroloog, OLVG, Amsterdam

Dr. E.A.C. Beenakker MBA, neuroloog, MCL, Leeuwarden

Dr. F.M.E. Cox, neuroloog/klinisch neurofysioloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Heemstede

Prof. dr. D. Crosiers, neuroloog, UZ Antwerpen, Antwerpen, België

Dr. Y.E.M. Dreissen, aios neurochirurgie, Amsterdam UMC, Amsterdam

Dr. A. Van Dycke, neuroloog, AZ Sint-Jan, Brugge, België

Dr. M. Engelen, (kinder)neuroloog, Amsterdam UMC, Amsterdam

Dr. H.S. Goedee, neuroloog/klinisch neurofysioloog, UMC Utrecht, Utrecht

Drs. S.E.M. Ten Holter, neuroloog, VieCuri, Venlo

Dr. A.A. Jacobi-Postma, neuroradioloog, Maastricht UMC+, Maastricht

Dr. V.C.W. Keil, neuroradioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam

Drs. C.M.C. Lemmens, aios neurologie, Haaglanden MC, Den Haag

Dr. J. Nicolai, kinderneuroloog, Maastricht UMC+, Maastricht

Dr. B.W. van Oosten, neuroloog, Amsterdam UMC, Amsterdam

Prof. dr. R. van Oostenbrugge, neuroloog, Maastricht UMC+, Maastricht

Dr. J.R. Piet, neuroloog, HagaZiekenhuis, Den Haag

Dr. M.C. de Rijk, neuroloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Drs. A.H.C.M.L. Schreuder, neuroloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen

Dr. A.H. Snijders, neuroloog/klinisch neurofysioloog, Radboudumc, Nijmegen

Dr. mr. J.K.H. Spoor, neurochirurg, Erasmus MC, Rotterdam

Drs. S. Swinnen, ASO neurologie, UZ Leuven, Leuven, België

Dr. J. Terryn, neuroloog, UZ Leuven, Leuven, België

Prof. dr. S. De Vleeschouwer, neurochirurg, UZ Leuven, Leuven, België

Drs. L.G. Westerink, aios neurochirurgie, Amsterdam UMC, Amsterdam

Dr. B.H.A. Wokke, neuroloog, Erasmus MC, Rotterdam


Aanleveren van artikelen

AUTEURSINSTRUCTIES
Deze auteursinstructies geven een gedetailleerd overzicht van de eisen die per rubriek van het tijdschrift gesteld worden. Ook staat hierin vermeld hoe artikelen kunnen worden ingediend.

COPYRIGHT
Bent u auteur van een artikel? Dan dient u (en coauteurs) de auteurs-/IE-rechten over te dragen aan Ariez. Graag dit formulier voor overdracht hiervan uitprinten, zelf tekenen en laten ondertekenen door alle coauteurs en via e-mail of post naar ons toezenden.

TOESTEMMING PORTRETRECHT
Wanneer u als auteur een artikel indient met foto’s, scans of video’s van een patiënt waarbij de patiënt herkenbaar in beeld is, dan graag dit toestemmingsformulier portretrecht uitprinten en getekend (door uzelf en de patiënt) aan ons retour zenden.

TNN TOPARTIKELPRIJS
De TNN Topartikel Assistentenprijs wordt toegekend door de drie specialistenverenigingen die verbonden zijn aan TNN, te weten: NVN, NVvN, VVN en de uitgever Ariez. Een speciale jury beoordeelt de ingezonden publicaties en de winnaar ontvangt een aanmoedigingsprijs van € 600. Van de uitreiking wordt daarna verslag gedaan in TNN.


ABONNEMENT
Wilt u een abonnement op TNN ? Registreer u dan hier.

CONTACT
Een vraag, opmerking of meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op.