Amerikaanse goedkeuring onder voorbehoud voor eerste gentherapie bij ziekte van Duchenne

juni 2023 Geneesmiddelen Willem van Altena
Cute little boy in wheelchair in shopping mall

De eerste goedgekeurde gentherapie voor de behandeling van de ziekte van Duchenne (‘Duchenne musculaire dystrofie’, DMD) is een feit. Eerder deze maand verleende de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA nipt haar versnelde goedkeuring aan SRP-9001 (delandistrogene moxeparvovec-rokl) als behandeling voor ambulante patiëntjes van 4 en 5 jaar oud. Het middel wordt op de markt gebracht door Sarepta Therapeutics onder de merknaam Elevidys.

Levensbedreigend

Aanvankelijk werd de behandeling getest op ambulante Duchenne-patiënten tussen de 4 en 7 jaar oud. Maar de FDA koos ervoor om versnelde goedkeuring te verlenen voor een beperktere leeftijdsgroep, die tussen 4 en 5 jaar oud. Voor de iets oudere kinderen wordt op een later tijdstip een beslissing genomen. De FDA zei donderdag dat ze bij het nemen van haar beslissing “rekening hield met de potentiële risico’s van het geneesmiddel, de levensbedreigende en invaliderende aard van de ziekte voor deze kinderen en de dringende onvervulde medische behoefte”.

Elevidys wordt toegediend in een enkelvoudige intraveneuze dosis. De recombinante gentherapie brengt een gen in het lichaam, wat leidt tot de productie van micro-dystrofine, een verkort eiwit (138 kDa, vergeleken met het 427 kDa dystrofine-eiwit van normale spiercellen) dat geselecteerde domeinen bevat van het dystrofine-eiwit dat aanwezig is in normale spiercellen.

Ziektesymptomen

De meeste Duchenne-behandelingen richten zich momenteel op de ziektesymptomen, niet op de onderliggende genetische oorzaak. Typische behandelingen zijn corticosteroïden om de progressie van spierzwakte te vertragen en antisense oligonucleotiden (ASO’s), die het overslaan van exonen voor specifieke DMD-genmutaties vergemakkelijken. De ASO’s kunnen echter slechts een minderheid van de genmutaties aanpakken en moeten herhaaldelijk worden toegediend.

EMBARK

In de klinische fase-2 EMBARK studie werd vastgesteld dat SRP-9001  de expressie van het micro-dystrofine-eiwit verhoogde dat werd waargenomen bij patiënten van vier tot vijf jaar oud met DMD. De FDA concludeerde dat het redelijk waarschijnlijk is dat een toename in expressie van SRP-9001 micro-dystrofine klinisch voordeel bij deze indicatie voorspelt.

De EMBARK studie is specifiek ontworpen om te beoordelen of SRP-9001 de fysieke functie en mobiliteit verbetert bij ambulante DMD-patiënten met een bevestigde mutatie in het DMD-gen. In deel 1 van het onderzoek werden patiënten behandeld met SRP-9001  of placebo en 48 weken gevolgd. In deel 2 werden personen die tijdens deel 1 een placebo kregen, behandeld met SRP-9001. Personen die tijdens deel 1 met SRP-9001  werden behandeld, ontvingen een placebo. Alle patiënten werden nog eens 48 weken gevolgd.

Beperkte patiëntengroep

Het klinisch voordeel van SRP-9001, inclusief een verbeterde motorische functie, is nog niet eenduidig vastgesteld. Op dit moment is de studie nog gaande. Niettemin besloot de FDA om toch tot versnelde goedkeuring over te gaan, maar slechts voor een beperkte patiëntengroep van 4- en 5-jarigen.

De FDA dringt aan op afronding van de lopende fase 3-studie EMBARK om definitief te beoordelen of SRP-9001 de fysieke functie en mobiliteit verbetert bij ambulante DMD-patiënten met een bevestigde mutatie in het DMD-gen. Als blijkt dat het middel wel aan de therapeutische doelstellingen beantwoordt, dan wil Sarepta een niet-leeftijdsgebonden uitbreiding van het middel aanvagen. Eind van dit jaar worden de benodigde gegevens uit de EMBARK-studie verwacht.

Referenties

Persbericht van de FDA aangaande de goedkeuring van Elevidys.

Meer over de EMBARK-studie op de website ClinicalTrials.gov