Antistoffen nauwelijks opgewassen tegen omikronvariant, T-cellen houden wel stand

februari 2022 Corona Willem van Altena
Omikron is the new type of corona virus from South Africa, marked as B.1.1.529

De omikronvariant van het coronavirus blijkt mensen die al eerder corona gehad hebben gemakkelijker opnieuw te besmetten dan mensen die een boosterprik hebben gehad. Mensen die niet gevaccineerd en geboosterd zijn lopen een veel groter risico op herbesmetting dan tot voor kort werd gedacht, blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. Een doorgemaakte infectie –of een herstelbewijs- lijkt bij omikron minder bescherming tegen een nieuwe besmetting te brengen dan een boosterprik.

Juist de relatieve mildheid van omikron is een verklaring voor de beperkte immuniteit na een doorgemaakte infectie. Simpel gesteld: als een infectie het afweersysteem niet stevig aan het werk zet, dan worden er ook minder afweerstoffen aangemaakt. En dat betekent dat een volgende besmetting met omikron al snel op de loer kan liggen. De wetenschappers becijferen dat de kans op een herinfectie met omikron ongeveer vijf keer groter is dan bij delta. De bescherming na een omikronbesmetting is slechts zo’n 19 procent.

Erasmus MC

Ook in Rotterdam, aan Erasmus MC is onderzoek gedaan naar de omikronvariant, en daar is ontdekt dat antistoffen veel minder effectief zijn tegen de omikronvariant. Wetenschappelijk tijdschrift Science Immunology publiceerde de bevindingen uit Rotterdam recentelijk.

Een coronavaccinatie zorgt voor twee reacties die het virus buiten de deur kunnen houden: een antilichaamreactie en een afweerreactie, waarbij het lichaam onder andere T-cellen op het virus afstuurt om het onschadelijk te maken. Het blijkt dat de omikronvariant, veel meer dan delta, in staat is om de antilichamen te omzeilen. De T-cellen blijven echter wel hun werk doen.

Tot een half jaar na vaccinatie waren T-cellen gericht tegen het coronavirus aantoonbaar in het bloed aanwezig. Deze cellen herkennen de omikronvariant net zo goed als eerdere varianten, waaronder de deltavariant.

Antistoffen

Maar waar het om antistoffen gaat is het beeld minder rooskleurig. Een half jaar na vaccinatie nemen de antistofniveaus flink af, en de na vaccinatie aangemaakte antistoffen zijn minder goed in staat om de omikronvariant onschadelijk te maken. Een boosterprik verbetert de situatie wel iets, maar de antistofreactie tegen omikron is 17 keer zwakker dan tegen de oorspronkelijke variant van het coronavirus. Niettemin zijn mensen met een booster altijd nog beter beschermd dan ongevaccineerden en ongeboosterden en is hun risico op herinfectie een stuk lager.

Bron

Persbericht van Erasmus MC