Apathie is vroege voorspeller van dementie

januari 2021 Wetenschap Eline Feenstra
Alzheimer’s memory loss due to Dementia and brain disease with the abstract medical icon of a human head and neurology research as a 3D illustration.

Apathie heeft een nadelige invloed op de prognose en overleving van patiënten met frontotemporale dementie (FTD). In een nieuwe studie gepubliceerd in Alzheimer’s & Dementia is onderzocht of apathie zich ontwikkelt bij presymptomatische genetische FTD, en geassocieerd wordt met cognitieve achteruitgang en hersenatrofie.

Presymptomatische dragers van MAPT-, GRN– of C9orf72-mutaties (n= 304) en familieleden zonder mutaties (n= 296) ondergingen klinische evaluaties en MRI bij aanvang van de studie en jaarlijks gedurende 2 jaar. Longitudinale veranderingen in apathie, cognitie, volumes van de grijze stof en de relaties hiertussen werden geanalyseerd met behulp van latente groeicurvemodellering.

Apathie voorspeller bij presymptomatische dragers

De resultaten lieten zien dat de ernst van apathie toenam in de loop van de tijd bij presymptomatische dragers, maar niet bij niet-dragers. Bij presymptomatische dragers voorspelde apathie de cognitieve achteruitgang over twee jaar, maar niet omgekeerd. Progressie van apathie was geassocieerd met een laag grijzestofvolume in de frontale en cingulaire gebieden bij baseline.

Concluderend kan gesteld worden dat apathie een vroege marker is van FTD-gerelateerde veranderingen, waarmee subklinische verslechtering van cognitie voorspeld kan worden voordat dementie begint.

Referentie

Malpetti M, Jones PS, Tsvetanov KA et al. Apathy in presymptomatic genetic frontotemporal dementia predicts cognitive decline and is driven by structural brain changes. Alzheimers Dement. 2020 Dec 14.