Articles

De chirurgische behandeling van periferezenuwschwannomen

TNN - jaargang 121, nummer 6, december 2020

drs. A. Kloet , dr. G.C.W. de Ruiter

SAMENVATTING

Het schwannoom is het meest voorkomende type tumor van de perifere zenuwschede. Vaak is de zwelling asymptomatisch, maar aanraking kan door patiënten als zeer hinderlijk worden ervaren. Daarom wordt in veel gevallen overgegaan tot chirurgische verwijdering. Door middel van een intracapsulaire resectie kan de laesie in zijn geheel worden verwijderd zonder verdere beschadiging van de zenuw. In dit artikel wordt deze techniek beschreven, alsook het klinisch beeld, de diagnostiek en differentiaaldiagnose van het schwannoom.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(6):242-8)

Lees verder

Chirurgische behandelingsstrategie van meralgia paraesthetica

TNN - jaargang 113, nummer 4, augustus 2012

drs. A. Kloet , dr. G.C.W. de Ruiter , drs. J.A.L. Wurzer

Samenvatting

Meralgia paraesthetica is niet zeldzaam. Het is de meest voorkomende mononeuropathie van de onderste extremiteit. Het beloop is meestal gunstig, maar een deel van de patiënten houdt hinderlijke tintelingen of brandende gevoelens aan de buitenzijde van het bovenbeen. Voor deze groep is een chirurgische behandelingsstrategie voorhanden die bij vrijwel alle patiënten tot een bevredigend resultaat leidt. In dit artikel worden de verschillende chirurgische opties (neurolyse versus neurexerese van de nervus cutaneus femoralis lateralis) en het effect van deze behandelingen besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2012;113:178-84)

Lees verder