Articles

Werkzaamheid van omaveloxolone bij ataxie van Friedreich: analyse van uitgestelde behandeling in de MOXIe-extensiestudie

TNN - jaargang 124, nummer 5, september 2023

dr. P. Lottefier aios neurologie, dr. B. De Wel aios neurologie

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(5):215–6)

Lees verder