Articles

Carotisweb: een onderschatte oorzaak van een herseninfarct

TNN - jaargang 125, nummer 2, maart 2024

drs. A.C.A. Sandmann , dr. V. Guglielmi , dr. B.J. Emmer , dr. J.M. Coutinho

SAMENVATTING

Een carotisweb is een dunne, lineaire uitstulping proximaal in de bulbus caroticus, die het lumen insteekt vanuit de posterolaterale wand van de arteria carotis interna, recht tegenover de afgang van de arteria carotis externa. Carotiswebs zijn zeldzaam en komen vaker voor bij vrouwen en patiënten met een oorspronkelijk Afrikaanse achtergrond. Door een veranderde bloedstroom kan een carotisweb leiden tot trombo-embolieën en zo een herseninfarct veroorzaken. Carotiswebs worden vaak niet opgemerkt. Om de diagnose te stellen, dient een CT-angiografie met sagittale en oblique reconstructies te worden verricht. Medicamenteuze therapie met trombocytenaggregatieremmers geeft onvoldoende bescherming tegen een recidief herseninfarct. Alternatieve behandelingen zijn anticoagulantia, stentplaatsing of carotis-endarteriëctomie. Er is behoefte aan internationaal, multicenter, prospectief cohortonderzoek om meer inzicht te krijgen in de optimale behandeling van carotiswebs.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(2):54–61)

Lees verder

Geavanceerde beeldvorming bij het acute herseninfarct: de volgende stap of een stap te ver?

TNN - jaargang 122, nummer 1, februari 2021

dr. B.J. Emmer , prof. dr. C.B.L.M. Majoie

Lees verder