Articles

Tacrolimus-geïnduceerde opticopathie

TNN - jaargang 124, nummer 5, september 2023

M. Daftari MSc, dr. Z. Boonman , dr. B. Mook

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een patiënt gepresenteerd met bilateraal papiloedeem door tacrolimus-geïnduceerde opticopathie. Bilateraal papiloedeem kent een brede differentiaaldiagnose. Een niet vaak voorkomende etiologie is medicatiegebruik, in dit geval tacrolimus. Wereldwijd zijn slechts een paar gevallen van tacrolimus-geïnduceerde opticopathie beschreven. Vroegtijdig herkennen van de klachten is belangrijk, aangezien de schade irreversibel kan zijn. Patiënten presenteren zich met subacuut, bilateraal visusverlies zonder andere symptomen die op verhoogde intracraniële druk wijzen. Bij oogheelkundig onderzoek wordt visusverlies en bij het merendeel van de patiënten papiloedeem vastgesteld, vrijwel altijd bilateraal. De bevindingen bij neurologisch onderzoek zijn doorgaans niet afwijkend en aanvullend onderzoek in de vorm van MRI, liquorpunctie en bloedonderzoek vertoont geen bijzonderheden. De behandeling bestaat uit het staken van tacrolimus indien mogelijk. Bij patiënten met transplantaties kan dit een dilemma vormen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(5):203–8)

Lees verder