Articles

Migrainemanagement: preventieve behandelmogelijkheden en het gebruik van ‘telemedicine’

TNN - jaargang 125, nummer 3, mei 2024

drs. B.W.H. van der Arend , dr. D.S. van Casteren , drs. S. de Vries Lentsch , dr. G.M. Terwindt

SAMENVATTING

Migraine is een veelvoorkomende neurologische aandoening die vooral vrouwen treft en aanzienlijke invloed heeft op het dagelijks leven, werk en sociale interacties. Bij ten minste 4 migrainedagen per maand is er een indicatie voor preventieve behandeling. Candesartan lijkt de beste eerste keus bij migraine zonder aura, voor migraine met aura ligt de voorkeur bij anti-epilepsieaanvalsmedicatie. Bij chronische migraine geldt dat men eerst moet afkicken van medicatieovergebruik alvorens preventieve behandeling mag worden gestart. Begeleiding door een hoofdpijnverpleegkundige kan daarbij belangrijk zijn. Voor patiënten met chronische migraine (zonder medicatieovergebruik) worden momenteel de anti-CGRP-(receptor) monoklonale antilichamen, zoals erenumab, fremanezumab en galcanezumab, vergoed. Deze medicijnen kunnen door patiënten zelf maandelijks subcutaan worden toegediend. Voor eptinezumab (toediening intraveneus) is het vergoedingsdossier ingediend. Het vergoedingsdossier voor episodische migraine, met ten minste 4 maandelijkse migrainedagen en na falen op alle andere medicatie, is nog niet goedgekeurd.

Nieuwe medicijnen, zoals de CGRP-antagonisten atogepant en rimegepant, worden overwogen voor preventieve behandeling, hoewel ze momenteel nog niet worden vergoed. We benadrukken het verhoogde risico op hart- en vaatziekten, met name bij vrouwen met migraine. Een mogelijk risico van behandeling met de anti-CGRP-(receptor) monoklonale antilichamen is een verhoging van de bloeddruk, wat het risico op hart- en vaatziekten kan verhogen.

Er is grote behoefte aan een seksespecifieke behandeling, vooral omdat twee derde van de vrouwelijke migrainepatiënten last heeft van perimenstruele aanvallen, die ernstiger en langer van duur zijn. Elektronische hoofdpijndagboeken worden aangemerkt als waardevolle instrumenten voor het monitoren van migraine en het verbeteren van behandelingen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(3):104–11)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 4, juni 2023

dr. D.S. van Casteren , dr. J.J.E. Koopman , dr. L.E.M. Oosten , dr. I.R. van den Wijngaard

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 45-jarige vrouw kwam naar de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege moeite met praten en krachtsvermindering van de linkerarm. Eerder die week was ze bij de huisarts geweest vanwege tintelingen in de linkerhand. Bij neurologisch onderzoek had de patiënte een stotterende spraak, een neglect voor links en een latente parese van de linkerarm. Bij het testen van de sensibiliteit haalde ze links en rechts door elkaar.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(4):172–4)

Lees verder