Articles

Herseninfarct of functionele neurologische stoornis: wel of geen trombolyse?

TNN - jaargang 123, nummer 8, december 2022

drs. J. Broekmeulen , drs. A.H.C.M.L. Schreuder , dr. E.I. Hoff

SAMENVATTING

Een 26-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met plotseling ontstane, rechtszijdige, sensomotore uitvalsverschijnselen en spraakproblemen. Bij neurologisch onderzoek waren er inconsistenties en incongruenties. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een beroerte en een functionele neurologische stoornis. Aan de hand van deze casus worden de overwegingen ten aanzien van het wel of niet trombolyseren besproken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(8):376–81)

Lees verder