Articles

Fundoscopie: is de papil onscherp?

TNN - jaargang 113, nummer 1, februari 2012

J.A.F. Coebergh , E.V.M.J. Kuppens , dr. S.F.T.M. de Bruijn

Samenvatting

Fundoscopie ter beoordeling van papiloedeem is een essentieel onderdeel van het neurologisch onderzoek. Helaas is weinig bekend over de diagnostische nauwkeurigheid van de neurologische beoordeling van de papil. De aan- of afwezigheid van papiloedeem kan helpen bij de beoordeling of er sprake is van verhoogde intracraniële druk. Papiloedeem is een medische noodtoestand. Niet elke oedemateuze papil is een stuwingspapil. Indien stuwingspapillen aanwezig zijn, is behandeling om visusverlies te voorkomen cruciaal.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2012;113:39-42)

Lees verder