Articles

GENETISCHE THERAPIE VOOR EPILEPSIE

TNN - special, nummer Neurologie actueel, februari 2023

dr. Bobby Koeleman , dr. Eva Brilstra

Naarmate van steeds meer ziektebeelden de genetische achtergronden bekend worden, ontstaat de mogelijkheid om gerichte behandeling te geven, niet alleen afgestemd op de persoon, maar ook gericht op het onderliggende moleculaire proces. In dit artikel wordt stilgestaan bij ‘precision medicine’ bij epilepsie, dat op drie niveaus kan plaatsvinden.

Lees verder