Articles

Farmacotherapie bij het lumbosacraal radiculair syndroom

TNN - jaargang 123, nummer 3, mei 2022

drs. T.J.J. Cornelissen , dr. B.A. Brouwer , drs. E.J. Wouda , drs. M.A.M.B. Terheggen , prof. dr. G.J. Groeneveld , drs. B.C. ter Meulen

SAMENVATTING

Patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom op basis van een hernia nucleus pulposi hebben over het algemeen een zeer gunstige prognose. Bij 70% van de patiënten vermindert of verdwijnt de uitstralende pijn na 3 maanden. Van groot belang is optimale pijnbestrijding gedurende deze periode, om patiënten de mogelijkheid te bieden het natuurlijke beloop af te wachten. Er bestaat een discrepantie tussen het waargenomen effect van pijnstillers in de praktijk en de beperkte conclusies uit wetenschappelijk onderzoek. Geadviseerd wordt om patiënten (tijdcontingent) te behandelen volgens de WHO-pijnladder, waarbij in de acute fase geen rol is voor neuropathische analgetica (tricyclische antidepressiva, alfa-2-delta-liganden) of benzodiazepinen. Bij uitblijven van spontaan herstel of bij ernstige pijn zijn eventuele vervolgstappen een transforaminale epidurale steroïdeninjectie of discectomie. Wanneer de pijn chronisch wordt, is analyse volgens het biopsychosociale model van belang en is een multidisciplinaire aanpak geïndiceerd. In deze fase kan tevens een verwijzing naar pijnrevalidatie of een pijnpolikliniek worden overwogen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(3):104–9)

Lees verder

Medicinale cannabis in de neurologie

TNN - jaargang 122, nummer 7, november 2021

drs. A.A. Gorbenko , dr. J.A.A.C. Heuberger , prof. dr. G.J. Groeneveld

SAMENVATTING

Cannabis wordt al duizenden jaren gebruikt voor therapeutische doeleinden. In de afgelopen decennia heeft wetenschappelijk onderzoek veel opgehelderd over het werkingsmechanisme van cannabinoïden en is medicinale cannabis onderzocht voor een breed scala aan ziektebeelden en indicaties. Dit heeft geleid tot een toegenomen belangstelling voor medicinale cannabis bij zowel clinici als patiënten. Er is een breed scala aan producten op basis van medicinale cannabis beschikbaar gekomen in Nederland. Dit artikel geeft een overzicht van de werkingsmechanismen van cannabinoïden, de beschikbare formuleringen, het bewijs voor toepassing bij neurologische indicaties en de bijwerkingen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(7):316–26)

Lees verder

Nieuwe inzichten in de pathobiologie van de ziekte van Parkinson en mogelijkheden voor farmacotherapie

TNN - jaargang 118, nummer 3, september 2017

J.M. den Heijer , G. van Amerongen , mw. dr. E.P. ‘t Hart , prof. dr. T. van Laar , prof. dr. J.J. van Hilten , prof. dr. G.J. Groeneveld

SAMENVATTING

De huidige behandeling van de ziekte van Parkinson (ZvP) is met name gericht op het dopaminerge systeem en werkt uitsluitend symptomatisch, terwijl het beeld van de ZvP als degeneratieve aandoening van de substantia nigra heeft plaatsgemaakt voor een multisysteemaandoening. Het ontdekken van genetische risicofactoren en het ontrafelen van de onderliggende processen die hierbij betrokken zijn, leiden tot nieuwe inzichten in de pathobiologie van de ziekte. Dit biedt een groeiend aantal mogelijkheden om gerichte farmacotherapie te ontwikkelen. Dit artikel geeft een overzicht van deze nieuwe inzichten in de pathobiologie van de ZvP en de mogelijkheden voor ‘disease-modifying’ farmacotherapie.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2017;118(3):102–9)

Lees verder

Farmacologische behandeling van neuropathische pijn

TNN - jaargang 114, nummer 3, september 2013

prof. dr. G.J. Groeneveld , dr. J.L.M. Jongen

Samenvatting

Neuropathische pijn komt veel voor en reageert vaak slecht op farmacologische behandeling. Kennis van de evidence based richtlijnen voor de behandeling, maar ook van de pathofysiologie van neuropathische pijn en de farmacologie van de geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden zijn van belang voor een goede behandeling van de patiënt met neuropathische pijn.(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:119-129)

Lees verder

Immunotherapie met anti-β-amyloïd-antistoffen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer

TNN - jaargang 113, nummer 6, december 2012

prof. dr. G.J. Groeneveld

Lees verder