Articles

Vernieuwde NVN-richtlijnmodule: behandeling van het herseninfarct met intraveneuze alteplase na 4,5 uur

TNN - jaargang 123, nummer 5, september 2022

dr. M.J.H.L. Mulder , prof. dr. D.W.J. Dippel , prof. dr. H.B. van der Worp , dr. S.M. Zuurbier , prof. dr. W. van Zwam , dr. B. Roozenbeek

SAMENVATTING

Recente gerandomiseerde trials hebben aangetoond dat intraveneuze alteplase ook veilig en effectief kan zijn bij een herseninfarct buiten het huidige tijdsvenster van 4,5 uur vanaf het ontstaan van de uitval. Hierbij dient te worden voldaan aan strikte klinische en radiologische criteria. Dit was aanleiding om de module ‘Trombolyse met alteplase’ van de NVN-richtlijn ‘Herseninfarct en hersenbloeding’ te herzien. Hierin wordt aanbevolen om alteplase te overwegen bij patiënten met een herseninfarct tussen 4,5-12 uur na ‘last seen well’, bij wie op CT-perfusie sprake is van een kleine infarctkern (<25 ml) met minstens een even grote penumbra of bij wie op de MRI-scan een mismatch tussen de DWI-en FLAIR-opname wordt aangetoond.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(5):210-4)

Lees verder

Classificatie van dysartrie

TNN - jaargang 113, nummer 3, juni 2012

prof. dr. H.B. van der Worp

Samenvatting

Dysartrie kan worden geclassificeerd als slap, spastisch, atactisch, hypokinetisch, hyperkinetisch of gemengd. In twee Nederlandse studies is onderzocht of classificatie van een dysartrie louter op basis van het gehoor betrouwbaar en reproduceerbaar is. Hieruit bleek dat zowel neurologen als arts-assistenten de dysartrie slechts in 35 tot 40% van de gevallen correct classificeren, en dat hun oordeel in de meeste gevallen niet overeenkomt met dat van een collega. Dit betekent vermoedelijk dat in de klinische praktijk de meeste neurologen een dysartrie zullen classificeren in de context van andere bevindingen bij neurologisch en aanvullend onderzoek.
(TIJDSXCHR NEUROL NEURCHIR 2012;113:135-7)

Lees verder