Articles

DE EPILEPSIE-DOORBRAAKAGENDA VOLGENS DE HELE EPILEPSIECOMMUNITY

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Shah Kishun , Marcus van Tongeren , Desirée Jenniskens , Souhailla Talhaoui , Hanin Kzawi , Marco Koning , Laura M’Rabet

Medisch onderzoek heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van ervaringsdeskundigen (patiënten en hun naasten). Daarvoor is het cruciaal om te weten welke veranderingen de ervaringsdeskundigen zelf graag zouden zien. Wij hebben samen met de hele epilepsiecommunity – mensen met epilepsie, hun naasten, artsen en onderzoekers – in kaart gebracht welk onderzoek nodig is om te zorgen voor de gewenste veranderingen.

Lees verder