Articles

Cetuximabgeïnduceerde aseptische meningitis: een casusbeschrijving en overzicht van de literatuur

TNN - jaargang 120, nummer 1, februari 2019

J.M. Kuijpers , dr. I.M. Bronner

SAMENVATTING

Cetuximab is een monoklonaal antilichaam tegen de epidermale groeifactorreceptor, en is geïndiceerd voor de behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom en plaveiselcelcarcinoom van hoofd en nek. In dit artikel wordt een 56-jarige patiënte met hepatogeen gemetastaseerd coloncarcinoom beschreven. Enkele uren na haar eerste kuur cetuximab presenteerde zij zich met peracute, hevige hoofdpijn en nekstijfheid. Op basis van het klinische beeld en de liquoranalyse, in combinatie met negatieve bacteriële, virale en fungale diagnostiek, werd de diagnose cetuximabgeïnduceerde aseptische meningitis gesteld. Om handvatten te bieden voor de herkenning en benadering van deze complicatie in de kliniek, worden de karakteristieken van 9 eerder gerapporteerde patiënten met cetuximabgeïnduceerde aseptische meningitis besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(1):24–8)

Lees verder