Articles

Anti-epileptica en zwangerschap

TNN - jaargang 124, nummer 3, mei 2023

dr. I. Wegner , prof. dr. H.J.M. Majoie

SAMENVATTING

De behandeling van vrouwen met epilepsie en een zwangerschapswens is voor veel neurologen een uitdaging. Enerzijds moet de foetus zo min mogelijk worden blootgesteld aan anti-epileptica, maar anderzijds moet ook de moeder zo min mogelijk risico lopen op het optreden van aanvallen. Bij jonge meisjes moet bij de keuze van een anti-epilepticum al rekening worden gehouden met een eventuele toekomstige kinderwens. De kennis betreffende teratogeniteit van anti-epileptica moet daarom upto-date worden gehouden. Dat geldt ook voor de kennis over mogelijke effecten van de zwangerschap op de farmacokinetiek van deze middelen en de consequenties die dat heeft ten aanzien van de monitoring van bloedspiegels tijdens de zwangerschap. In dit artikel staat teratogeniteit en de wijziging in farmacokinetiek van anti-epileptische medicatie tijdens de zwangerschap centraal. Voor de overige aandachtspunten verwijzen we naar de richtlijn Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie over het onderwerp zwangerschap en hormonen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(3):111–6)

Lees verder