Articles

Een patiënt met een verdwijnende laesie in het corpus callosum

TNN - jaargang 113, nummer supplement 4, augustus 2012

drs. J. van Hoey Smith-van de Wetering , J.A.F. Coebergh , dr. P.W. Wijermans , dr. W. Taal

Samenvatting

In deze bijdrage wordt de ziektegeschiedenis beschreven van een patiënte met een bij toeval op MRI-cerebrum gevonden reversibele laesie in het splenium van het corpus callosum, waarvan zij geen neurologische klachten ondervond. Aangezien dergelijke laesies in het splenium van het corpus callosum over het algemeen asymptomatisch en meestal volledig reversibel zijn, is kennis van de etiologie en van het natuurlijk beloop belangrijk, ook ter voorkoming van overbodige invasieve diagnostiek en therapeutische interventies. Aangezien er in de huidige praktijk steeds frequenter MRI-onderzoek van de hersenen verricht wordt, zal dit verschijnsel steeds vaker worden gezien. Dit artikel geeft eveneens een overzicht van de recente literatuur met betrekking tot de etiologie en het natuurlijk beloop van dergelijke laesies.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2012;113:209-15)

Lees verder

Uw Diagnose?

TNN - jaargang 113, nummer 2, april 2012

J.A.F. Coebergh , dr. G.J. Lammers , M.C. Kruit

Lees verder

Fundoscopie: is de papil onscherp?

TNN - jaargang 113, nummer 1, februari 2012

J.A.F. Coebergh , E.V.M.J. Kuppens , dr. S.F.T.M. de Bruijn

Samenvatting

Fundoscopie ter beoordeling van papiloedeem is een essentieel onderdeel van het neurologisch onderzoek. Helaas is weinig bekend over de diagnostische nauwkeurigheid van de neurologische beoordeling van de papil. De aan- of afwezigheid van papiloedeem kan helpen bij de beoordeling of er sprake is van verhoogde intracraniële druk. Papiloedeem is een medische noodtoestand. Niet elke oedemateuze papil is een stuwingspapil. Indien stuwingspapillen aanwezig zijn, is behandeling om visusverlies te voorkomen cruciaal.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2012;113:39-42)

Lees verder