Articles

Diagnostiek van vitamine B12-deficiëntie en neurologische verschijnselen bij recreatief lachgasgebruik

TNN - jaargang 124, nummer 7, november 2023

J.E. Bruijnes , L.T. Hassing , A.S. Streng , J.A.P. Bons , M.E. Janssen van Raay

SAMENVATTING

Het recreatief gebruik van lachgas neemt de laatste jaren erg toe. Lachgas heeft een interactie met het vitamine B12-metabolisme, waardoor neurologische klachten kunnen ontstaan. Deze klachten kunnen zich uiten in polyneuropathie, myelopathie of een combinatie hiervan. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de klinische verschijnselen bij lachgasgebruik, de diagnostiek van vitamine B12 bij een vermoeden op een deficiëntie, aanvullend onderzoek bij neurologische klachten, en de prognose.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(7):279–84)

Lees verder