Articles

COVID-19 en cerebrovasculaire aandoeningen

TNN - jaargang 122, nummer 3, mei 2021

drs. F.F. Muller , drs. W.F. Westendorp , dr. J. Coutinho , dr. A. Wouters

SAMENVATTING

COVID-19 gaat gepaard met een verhoogd risico op cerebrovasculaire aandoeningen, in het bijzonder herseninfarcten. Dit wordt veroorzaakt door een COVID-19-specifieke coagulopathie, onder andere ten gevolge van endotheelschade en hypercoagulabiliteit. Reperfusietherapie lijkt veilig bij patiënten met COVID-19. In het bijzonder wordt er geen verhoogd bloedingsrisico gezien. Desalniettemin is het klinische beloop bij deze patiënten vaak ongunstig.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(3):114-21)

Lees verder