Articles

Behandeling van zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose rondom de zwangerschap

TNN - jaargang 120, nummer 5, oktober 2019

drs. S.G.H. Olthuis , dr. J. Visser , drs. J. Fermont

SAMENVATTING

De behandeling van relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) kan interfereren met een kinderwens. Het advies is om (indien mogelijk) alle behandelingen voorafgaand aan de zwangerschap te staken, ondanks dat sommige middelen relatief veilig lijken tijdens de zwangerschap. In sommige gevallen kan het staken van de medicatie een onacceptabel risico op verslechtering van de MS met zich meebrengen. In dat geval is een goede risicoafweging belangrijk, maar met de nieuwere tweedelijnsmiddelen is hier nog onvoldoende ervaring mee. Dit artikel beschrijft een vrouw met een zeer actieve RRMS en een sterke kinderwens, die succesvol zwanger is geworden en is bevallen terwijl behandeling met natalizumab werd gecontinueerd volgens een aangepast schema om de risico’s voor moeder en ongeboren kind te beperken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(5):185–9)

Lees verder