Articles

DIEPE HERSENSTIMULATIE: LIEVER MEER!

TNN - special, nummer Neurologie actueel, februari 2023

dr. O.H.J Eelkman Rooda , drs. J.K.H. Spoor

SAMENVATTING

‘Deep Brain Stimulation’ (DBS) is de laatste jaren een onderdeel geworden van de neurochirurgische behandeling van verschillende ziektebeelden, waaronder refractaire epilepsie. Een terugkerend getal in de literatuur is dat ongeveer één derde van de patiënten met epilepsie medicatieresistente aanvallen heeft. Als resectieve epilepsiechirurgie voor deze groep geen optie is, behoort een behandeling met DBS (of een andere vorm van neuromodulatie) misschien nog wel tot de mogelijkheden.

Lees verder

Neurochirurgie en het medisch tuchtrecht: een analyse van 10 jaar tuchtrechtelijke uitspraken in Nederland

TNN - jaargang 122, nummer 5, september 2021

W.J. Dronkers BSc, mr. Q.J.M.A. Amelink , dr. mr. D.R. Buis , dr. mr. M.L.D. Broekman , drs. J.K.H. Spoor

SAMENVATTING

Neurochirurgie wordt van oudsher beschouwd als een hoog-risicospecialisme, waarbij sommige neurochirurgen tijdens hun carrière te maken krijgen met klachten. Tuchtklachten die in de periode 2009 tot en met 2019 zijn ingediend tegen neurochirurgen in Nederland en ter zitting zijn behandeld zijn voor dit artikel geanalyseerd. In totaal zijn in deze periode 57 zaken aanhangig gemaakt (40 zaken in eerste aanleg, 17 in hoger beroep). De meeste klachten hadden betrekking op wervelkolomchirurgie, gevolgd door craniële neurochirurgie, periferezenuwchirurgie, en kinderneurochirurgie. Klachten hadden vooral betrekking op pre- en perioperatieve zorg. In eerste aanleg werden klachten in 70% ongegrond verklaard. Maatregelen die werden opgelegd waren waarschuwingen en berispingen. Geconcludeerd kan worden dat het risico op een tuchtklacht voor de individuele neurochirurg laag, maar niet verwaarloosbaar is. Het relatief grote aantal tuchtklachten dat betrekking heeft op het delen van informatie suggereert dat er specifieke verbeteringen kunnen worden aangebracht, gericht op communicatie, om het risico op toekomstige rechtszaken te verlagen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(5):197-204)

Lees verder

‘Artificial intelligence’, ethiek en Neurotechnologie

TNN - jaargang 121, nummer 2, april 2020

drs. J.K.H. Spoor

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(2):58)

Lees verder