Articles

Kwaliteit van leven en participatie in de eerste 2 jaar na een beroerte: resultaten van de Restore4stroke-studie

TNN - jaargang 121, nummer 5, oktober 2020

prof. dr. C.M. van Heugten , prof. dr. J.M.A. Visser-Meily , dr. P. de Kort

SAMENVATTING

De verbeterde behandeltechnieken in de acute fase na een beroerte leiden ertoe dat er vaker en sneller functioneel herstel optreedt en steeds meer patiënten na een korte ziekenhuisopname direct naar huis worden ontslagen. Deze verbeteringen zijn vooral gemeten op motorisch en communicatief gebied. Op de domeinen cognitie, emotie en gedrag bestaan echter bij velen problemen in het dagelijks leven. De maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven van zowel de patiënt als diens partner worden met name door deze minder zichtbare problemen negatief beïnvloed. In dit artikel worden de resultaten samengevat van de Restore4stroke-studie, waarin een grote groep patiënten met een beroerte en hun partners 2 jaar zijn gevolgd vanaf opname in het ziekenhuis. De resultaten geven aanleiding om vanuit een breder perspectief naar deze groep te kijken, waarbij naast neurologische factoren, ook psychosociale factoren worden meegenomen. De zorg na een beroerte kan op basis van deze bevindingen worden verbeterd.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(5):202-6)

Lees verder