Articles

CHIRURGIE OVERWEGEN BIJ KINDEREN MET EPILEPSIE VOORDAT FARMACORESISTENTIE OPTREEDT

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Dr. James Collins , Kees Braun

Epilepsie is een van de meest voorkomende kinderneurologische aandoeningen, waaraan tot 0,5% van de kinderen lijdt.1 Voor patiënten met focale, farmacoresistente epilepsie is epilepsiechirurgie op dit moment de enige behandeling met curatief potentieel.2 Alhoewel epilepsiechirurgie zeer effectief en relatief veilig is gebleken bij een goed geselecteerde kandidaat, worden er maar weinig patiënten doorverwezen naar een epilepsiechirurgisch centrum voor evaluatie.2,3 Tijdens het 35th International Epilepsy Congress (IEC23), dat van 2–6 September 2023 in Dublin plaatsvond, betoogde Prof. dr. Kees Braun dat epilepsiechirurgie bij kinderen eerder moet worden beschouwd als een vroegtijdige interventie dan als laatste redmiddel.4

Lees verder

RECENTE ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT HET MICROBIOOM BIJ MS

TNN - 2023, nummer Special, juli 2023

Dr. James Collins

Multiple sclerose (MS) is een potentieel invaliderende chronisch inflammatoire autoimmuunziekte die leidt tot demyelinisatie en axonaal verlies. Het geschatte aantal mensen met MS in 2020 bedraagt wereldwijd 2,8 miljoen en in Nederland naar schatting 88 personen per 100.000.1,2 MS komt vaker voor bij vrouwen.3 De belangrijkste kenmerken van MS zijn de ontwikkeling van ontstekingsplaques en demyelinisatie.4 Demyelinisatie is het gevolg van de veranderde selectiviteit van de bloed-hersenbarrière, waardoor immuuncellen de hersenen infiltreren en inflammatoire demyeliniserende laesies ontstaan. De precieze pathologische processen die aan MS ten grondslag liggen zijn grotendeels onduidelijk. Gesuggereerd is dat milieu- en genetische factoren hierbij een rol spelen. Hoewel de etiologie van MS onduidelijk is, hebben recente studies bepaalde risicofactoren, zoals het darmmicrobioom, in verband gebracht met het verloop en de pathogenese van de ziekte. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen op het gebied van het microbioom bij MS.

Lees verder