Articles

UPDATE MS EN ZWANGERSCHAP

TNN - 2021, nummer Special, juli 2021

prof. dr. Kerstin Hellwig

Anna is 34 jaar. Enkele weken nadat Anna is getrouwd krijgt zij last van een neuritis optica aan het rechteroog, waarbij haar gezichtsscherpte enigszins is afgenomen tot 95 procent. Ze reageert goed op steroïden. Het MRI-beeld is kenmerkend voor (verdenking op) MS en daarnaast heeft ze oligoklonale banden in de liquor. Na het stellen van de diagnose MS in de zomer geeft Anna aan dat ze aan het eind van het jaar zwanger wil worden. Tijdens een webinar georganiseerd door Mylan Healthcare, a Viatris Company, presenteerde prof. dr. Kerstin Hellwig (Ruhruniversiteit, Bochum, Duitsland) de casus van Anna, en ging zij in op de aspecten die spelen rondom zwangerschap bij MS-patiënten.

Lees verder