Articles

Bilaterale rhegmatogene ablatio retinae na totale schedelbestraling

TNN - jaargang 123, nummer 2, april 2022

M. Ulubas MSc, dr. N.E. Synhaeve , drs. L.J.E.E. Scheijmans , N. Bemelmans

SAMENVATTING

Een bilaterale rhegmatogene ablatio retinae is beschreven als complicatie van radiotherapie bij diverse maligniteiten, waaronder een uveaal melanoom, maar niet bij totale schedelbestraling bij hersenmetastasen. In dit artikel wordt een 71-jarige vrouw beschreven. Zij ontwikkelde een bilaterale visusdaling een dag na totale schedelbestraling voor hersenmetastasen bij een kleincellig longcarcinoom. De visusdaling bleek te berusten op een bilaterale ablatio retinae. Dit illustreert dat bij patiënten met een plotse visusdaling dan wel gezichtsvelduitval na totale schedelbestraling moet worden gedacht aan rhegmatogene ablatio retinae. Als geen snelle behandeling wordt ingezet, bestaat het risico op blijvend ernstig visusverlies.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(2):70–3)

Lees verder