Articles

Het syndroom van Heerfordt: een bijzondere uitingsvorm van sarcoïdose

TNN - jaargang 117, nummer 3, september 2016

J.E. Buijs , dr. G.D. Nossent , L. Smagge , dr. G.J.R. Luijckx , dr. B. Jacobs

Samenvatting

In dit artikel beschrijven we een patiënt met bilaterale n. facialis-uitval, zwelling van beide glandulae parotideae en koorts. Deze symptomen worden beschreven in het kader van het syndroom van Heerfordt, een zeldzame uitingsvorm van sarcoïdose. Vijf procent van de patiënten met sarcoïdose heeft neurologische betrokkenheid. Dit betreft onder andere hersenzenuwuitval bij meningitis en intracraniele granulomen. Zeldzamer is betrokkenheid van de perifere zenuwen. De behandeling is primair door middel van corticosteroïden.

(Tijdschr Neurol Neurochir 2016;117(3):129-34)

Lees verder