Articles

Risicofactoren en prognose van een beroerte op jonge leeftijd: wat te verwachten?

TNN - jaargang 121, nummer 3, juni 2020

dr. M.E. van Alebeek

SAMENVATTING

Op 18 oktober 2019 promoveerde Mayte van Alebeek aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift getiteld ‘Risk factors and prognosis of stroke in young adults: What to expect?’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotor prof. dr. H.F. de Leeuw en copromotor dr. A.M. Tuladhar. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(3):136–8)

Lees verder

Chorea als presenterend verschijnsel bij coeliakie

TNN - jaargang 115, nummer 2, juni 2014

A. Rietveld , dr. M.E. van Alebeek , AA. Berende , dr. B.P.C. van de Warrenburg

Samenvatting

Chorea heeft een brede differentiaaldiagnose, die naast vele heredodegeneratieve beelden ook bestaat uit verworven oorzaken, waarvan sommige behandelbaar zijn. Het routinematig verrichten van onderzoek naar deze verworven oorzaken is zinvol, omdat chorea soms het enige of eerste verschijnsel kan zijn. De hier beschreven casus betreft een 71-jarige vrouw met een radiculair syndroom die bij neurologisch onderzoek chorea had, wat bij navraag al zo’n anderhalf jaar bleek te bestaan. Tevens had ze last van vermoeidheid en in wisselende mate wat dunne ontlasting. De voorgeschiedenis vermeldde onder andere myasthenia gravis, hyperthyreoïdie en vitiligo. Aanvullend onderzoek naar de etiologie van de chorea toonde een sterk verhoogd IgA anti-tissue transglutaminase (tTGA) en ook waren er antilichamen tegen endomysium (EMA). De verdenking op coeliakie werd met een darmbiopt bevestigd. Behandeling met een glutenvrij dieet gaf verbetering van het ontlastingspatroon en de vermoeidheidsklachten, maar niet van de chorea. Behandeling met de dopamine-antagonist tiapride leidde wel tot een aanzienlijke afname van de chorea. Geconcludeerd kan worden dat chorea de enige duidelijke manifestatie kan zijn van coeliakie. Screenen op IgA tTGA en IgA EMA, de met coeliakie geassocieerde antistoffen, is derhalve zinvol bij een patiënt met chorea en een negatieve familieanamnese.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:99-102)

Lees verder