Articles

Het ‘three territory sign’ als een merker van occulte maligniteit bij een beroerte

TNN - jaargang 123, nummer 5, september 2022

H. Engels , prof. dr. M. Lemmerling , prof. dr. J. De Bleecker

SAMENVATTING

Een 89-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met een transiënt verlies van coördinatie van haar rechterarm. Op MRI met diffusiegewogen opnamen was het ‘three territory sign’ (TTS) te zien, zones van recente ischemie in zowel de bilaterale anterieure stroomgebieden als het posterieure stroomgebied. Hoewel multipele ischemische letsels vaak toegeschreven worden aan een cardiale oorzaak, wordt het TTS frequent gezien bij patiënten met een concomitante maligniteit. Bij deze patiënte kwam een pancreascarcinoom aan het licht dat vermoedelijk aan de basis lag van de herseninfarcten.

De behandeling van kankergeassocieerde hypercoagulabiliteit vormt nog steeds een uitdaging voor clinici. Behandeling met laagmoleculairgewichtheparine in therapeutische dosis lijkt het meest effectief en veilig, naar analogie met de huidige richtlijnen bij veneuze trombo-embolische aandoeningen. De plaats van directe orale anticoagulantia en trombocytenaggregatieremmers in deze populatie is minder duidelijk. Verder prospectief onderzoek hieromtrent is aangewezen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(5):221-7)

Lees verder