Articles

Gespecialiseerde zorg voor het toenemende aantal mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland

TNN - jaargang 124, nummer 8, december 2023

N.M. van der Kolk , dr. S.K.L. Darweesh , M. Munneke , prof. dr. B.R. Bloem

SAMENVATTING

De ziekte van Parkinson en parkinsonisme zijn chronische progressieve neurologische aandoeningen zonder curatieve behandelopties. De prevalentie van beide stijgt, met een toenemende zorgconsumptie door ziektespecifieke beperkingen en complicaties als gevolg. Recent onderzoek toont aan dat behandeling door gespecialiseerde zorgverleners het aantal complicaties bij mensen met de ziekte van Parkinson aanzienlijk vermindert. Het landelijke ParkinsonNet-netwerk, dat zorgdraagt voor het trainen en bijscholen van de betrokken zorgverleners, viel tot voor kort buiten de reguliere zorgbekostiging. Met de nieuwe regeling voor algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg is hier verandering in gekomen en is bekostiging van zorgnetwerkorganisatie een vast onderdeel van de zorgkosten. Dit biedt mogelijkheden voor de financiering van andere ketenzorgorganisaties voor mensen met andere chronische aandoeningen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(8):345–8)

Lees verder

Tien jaar ParkinsonNet

TNN - jaargang 115, nummer 3, september 2014

M. Munneke , prof. dr. B.R. Bloem

Samenvatting

In 2004 werd het eerste ParkinsonNet zorgnetwerk voor Parkinson patiënten opgezet in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit regionale netwerk bestond uit 19 fysiotherapeuten, 9 logopedisten, 9 ergotherapeuten en 3 ziekenhuizen. Nu, 10 jaar later, heeft iedere regio in Nederland een regionaal multidisciplinair netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners. In deze bijdrage beschrijven we de ontwikkeling van het ParkinsonNet, de wetenschappelijke onderbouwing van het concept en onze visie op de toekomst van netwerkzorg in Nederland.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:162-70)

Lees verder