Articles

Farmacologie voor de neurol-OOG

TNN - jaargang 124, nummer 4, juni 2023

S.C.M. de Boer MSc, E.M. Donker MSc, dr. M.O. Reumerman , dr. J. Tichelaar , prof. dr. E.L. Swart , dr. M. Schuur , dr. M.C.M. Kouwenhoven

SAMENVATTING

Een afwijkende pupilreactie kent vele oorzaken, waaronder medicijngebruik en intoxicaties. In tegenstelling tot de vaak asymmetrische afwijkende pupilreactie bij intracranieel letsel, is bij een farmacologische oorzaak de pupilreactie meestal symmetrisch afwijkend. In dit artikel wordt een patiënt gepresenteerd met een quetiapine-intoxicatie en een afwezige lichtreactie. Vervolgens worden de farmacologische effecten op de pupillen van de meest voorkomende medicijnen en intoxicaties op de afdeling Spoedeisende Hulp, Intensive Care en Neurologie besproken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(4):155–9)

Lees verder