Articles

Met Parkinson op (de) weg: criteria en evaluatie van rijgeschiktheid in België

TNN - jaargang 115, nummer 2, juni 2014

H. Devos , prof. dr. W. Vandenberghe , prof. dr. A. Nieuwboer , dr. M. Tant

Samenvatting

Neurologen worden vaak geconsulteerd om de rijgeschiktheid van personen met de ziekte van Parkinson te beoordelen. Deze rijgeschiktheidsbeoordeling wordt bemoeilijkt door de ambigue wetgeving, het gebrek aan concrete richtlijnen en beroepsethische conflicten. In dit artikel geven we een overzicht van de Belgische wetgeving, bespreken we de knelpunten in de rijgeschiktheidsevaluatie en stellen we een klinische testbatterij voor om de verwijzing door de neuroloog naar een rijgeschiktheidsentrum te vergemakkelijken.(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:71-6)

Lees verder