Articles

VITAMINE D-SUPPLEMENTEN BIJ DE BEHANDELING VAN MS: WAARDEVOL OF VRUCHTELOOS?

TNN - 2023, nummer Special, juli 2023

drs. Marleen Huijsmans

Vitamine D-suppletie bij patiënten met MS wordt al enige tijd aangeprezen binnen de alternatieve geneeskunde. In de afgelopen jaren heeft het ontstekingsremmende effect van vitamine D ook in de onderzoekswereld de interesse getrokken, waarna diverse studies zijn uitgevoerd naar de mogelijke toepassing van supplementaire vitamine D-toediening bij auto-immuunziekten als MS. De resultaten van deze wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van vitamine D-suppletie bij MS bleken echter niet rechtlijnig en deels tegenstrijdig.1 In de afgelopen jaren zijn daarom een aantal nieuwe klinische studies opgezet om duidelijkheid te scheppen. De meest recente studieresultaten werden gepresenteerd tijdens het European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS)-congres in oktober 2022.

Lees verder

VOORSPELLENDE MOLECULAIRE BIOMARKERS VOOR PROGRESSIEVE MS

TNN - 2023, nummer Special, juli 2023

drs. Marleen Huijsmans

In 2018 werd met ocrelizumab de eerste ziektemodificerende therapie goedgekeurd voor de behandeling van mensen met progressieve multiple sclerose (PMS). Door deze ontwikkeling werd het belangrijk om vroegtijdig te bepalen welke patiënten zich bevinden in de overgangsfase van relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) naar PMS. Het identificeren van geschikte moleculaire biomarkers voor deze overgangsfase kan bijdragen aan de tijdige start van de behandeling bij deze patiëntengroep. In dit artikel worden twee biomarkers beschreven die onderzocht worden op hun diagnostische waarde bij patiënten met MS.

Lees verder