Articles

DE REC2STIM-STUDIE: CORTICALE NETWERKSTIMULATIE IN EEN NIEUW JASJE

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Frans Leijten , Maryse van ’t Klooster

Binnenkort zal klinisch technoloog Dorien van Blooijs promoveren op corticale netwerkstimulatie als behandeling voor epilepsie.1 De totstandkoming van haar REC2STIM-studie heeft veel voeten in de aarde gehad, maar levert opmerkelijke inzichten en resultaten op. Daarnaast heeft zij met de spin-off van dit project een geweldige bijdrage geleverd aan de fysiologische kennis over de hersenen. Haar promotietraject geeft een diverse inkijk in de problematiek van centrale-windingen-epilepsie, in het uitvoeren van klinische studies met medische apparatuur en in de toekomst van corticale hersenstimulatie bij epilepsie.

Lees verder