Articles

Het neurogeen ‘thoracic outlet’-syndroom: nieuwe inzichten en ontwikkelingen

TNN - jaargang 124, nummer 2, april 2023

dr. N. Pesser , S.B.J. Teijink , J. Goeteyn MSc, prof. dr. M.R.H.M. van Sambeek , dr. R.A.R. Gons , prof. dr. J.A.W. Teijink , dr. B.F.L. van Nuenen

SAMENVATTING

Het neurogeen ‘thoracic outlet’-syndroom (NTOS) is de verzamelnaam voor klachten ten gevolge van een symptomatische beknelling van de plexus brachialis. Als gevolg van deze beknelling kan een scala aan klachten in de hand, arm, schouder en/of nek ontstaan. De meest herkenbare vorm van NTOS is de Gilliatt-Sumner-hand (GSH). Een GSH kan worden herkend aan spieratrofie van onder andere de musculi interossei met daarbij hypesthesie van de n. ulnaris en n. cutaneus antebrachii medialis. Het merendeel van de NTOS-patiënten presenteert zich echter met een klachtenpatroon zonder de klassieke en objectiveerbare GSH-afwijkingen. Met behulp van de in 2016 gepubliceerde ‘reporting standards TOS’ werd in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een zorgpad geïmplementeerd voor de diagnostiek en behandeling van NTOS. Dit zorgpad vraagt een multidisciplinaire benadering waarin de neuroloog een belangrijke rol speelt. In dit overzichtsartikel worden de rol van de neuroloog en de uitkomsten van het NTOS-zorgpad aan de hand van de recente literatuur besproken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(2):52–9)

Lees verder