Articles

Herziene Nederlandse richtlijn Polyneuropathie: overzicht van Aanbevelingen

TNN - jaargang 121, nummer 4, augustus 2020

dr. A.F.J.E. Vrancken , prof. dr. N.C. Notermans , namens de Werkgroep richtlijn Polyneuropathie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

SAMENVATTING

Polyneuropathie is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen en kent veel onderliggende oorzaken en risicofactoren. De wetenschappelijk onderbouwde richtlijn Polyneuropathie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie biedt handvatten voor de diagnostiek en behandeling. De richtlijn is voornamelijk bedoeld voor neurologen en revalidatieartsen, maar kan ook bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld huisartsen, internisten, geriaters, en physician assistants. In dit artikel worden de belangrijkste aanbevelingen en adviezen uiteengezet.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(4):176-83)

Lees verder