Articles

PRECISIEBESTRALING VOOR EPILEPSIE: DE PRECISION-TRIAL

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Karen Zegers , Ans Swinnen , Cheryl Roumen , Charlotte van Asch , Lloyd Brandts , Inge Compter , Edith Dieleman , Jeanette Dijkstra , Marc Hendriks , Paul Hofman , Ruud Houben , Marleen van Iersel-Vet , Bram Ramaekers , Hanneke Ronner , Rob Rouhl , Sandra van der Salm , Remco Santegoeds , Joost Verhoeff , Louis Wagner , Jack Zwemmer , Olaf Schijns , dr. Albert Colon , Daniëlle Eekers

De PRECISION-trial biedt een niet-invasieve stereotactische radiotherapiebehandeling voor patiënten met refractaire epilepsie die niet in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie. De resultaten van deze behandeling vermeld in eerder internationaal onderzoek waren veelbelovend. Onze hypothese is dat stereotactische radiotherapie een superieure behandeloptie is in vergelijking met de standaardzorg, resulterend in aanvalsreductie of aanvalsvrijheid voor een deel van de patiënten.

Lees verder

EFFECTEN VAN RADIOFREQUENTE THERMOCOAGULATIE OP HERSENNETWERK-ACTIVITEIT

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Simon Tousseyn , Rutger Slegers , Justyna Gula , Raf van Hoof , Olaf Schijns , Borbala Hunyadi , Jacobus Jansen

In de zogenaamde CONTACT-studie1 wordt de impact van radiofrequente thermocoagulatie via diepte-elektroden, een loco-regionale minimaalinvasieve behandeling, op de epilepsiebron en de effecten ervan op hersenactiviteit elders in het brein onderzocht. Ons doel is om te achterhalen of veranderingen in hersenactiviteit binnen het epilepsienetwerk verband houden met de klinische resultaten (aanvals- en neuro(psycho)logische uitkomst) van deze behandeling voor patiënten met een medicatie-resistente epilepsie.

Lees verder

FILMSERIE EPILEPSIECHIRURGIE, ONTWIKKELD MET EN VOOR PATIËNTEN

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Louis Wagner , Olaf Schijns

Het Academisch Centrum voor Epileptologie, een samenwerking van Kempenhaeghe en Maastricht UMC+, heeft een informatieve filmserie ontwikkeld over epilepsiechirurgie. De films belichten alle fases van het epilepsiechirurgietraject: van voorbereiding, onderzoeken, de hersenoperatie tot nazorg. Dit om patiënten beter voor te bereiden op het traject naar epilepsiechirurgie en steun te bieden voor hen die overwegen om het traject in te gaan. Vooral de ervaringen en afwegingen van patiënten staan in deze filmserie centraal.

Lees verder