Articles

AUTOLOGE STAMCELTRANSPLANTATIE BIJ AGRESSIEVE MULTIPLE SCLEROSE

TNN - 2021, nummer Special, juli 2021

drs. P. van Rijn

Autologe hematopoïetische stamceltransplantatie (aHSCT) wordt steeds meer erkend als een potentiële behandeling voor patiënten met multiple sclerose, die een hoge ontstekingsactiviteit vertonen. aHSCT houdt de belofte in om afwijkende immuuncellen te elimineren en een reset van het gehele immuunsysteem te faciliteren. De toegenomen onderbouwing voor aHSCT is gebaseerd op enkele registerstudies, kleinschalige vergelijkende studies en retrospectieve studies. Systematische analyses ondersteunen een duurzame klinische remissie bij een groot deel van de patiënten met relapsing-remitting MS na aHSCT. Resultaten uit gerandomiseerde, vergelijkende studies met aHSCT versus ziektemodificerende behandelingen ontbreken vooralsnog. Een recent onderzoek naar de toepassing van aHSCT als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een agressieve vorm van MS, biedt hoopvolle aanknopingspunten.

Lees verder